Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

W związku ze zmianami w Zarządzie Stowarzyszenia, jakie zostały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 14 kwietnia (informacja o zmianach w poście Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z dnia 14 kwietnia 2019), chcielibyśmy podziękować odchodzącym z Zarządu członkom Stowarzyszenia, za zaangażowanie w budowę Stowarzyszenia i jego rozwój.

Arku, Piotrze i Piotrze

bez Waszego wkładu nie bylibyśmy tu gdzie jesteśmy.

Jednocześnie życzymy nowym członkom Zarządu owocnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z dnia 14 kwietnia 2019

W dniu 14 kwietnia odbyło się zgodnie z zapowiedzią Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
Przybyło na nie i głosowało 31 członków posiadających prawo głosu.
Przegłosowanych zostało 11 uchwał w tym:
3/2019 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
6/2019 – w sprawie zmian w składzie personalnym Zarządu Stowarzyszenia – Robert Wolak zastąpił Arkadiusza Maziarza na stanowisku Prezesa,
7/2019 – w sprawie zmian w składzie personalnym Zarządu Stowarzyszenia – Tomasz Gładkowski zastąpił Piotra Młynarczyka na stanowisku Wiceprezesa,
8/2019 – w sprawie zmian w składzie personalnym Zarządu Stowarzyszenia – Mariusz Synowiec zastąpił Piotra Sanowskiego na stanowisku Skarbnika
9/2019 – w sprawie zmian w składzie personalnym Zarządu Stowarzyszenia – na Członka Zarządu został powołany Adam Wasiljew w miejsce powołanego na stanowisko Prezesa, Roberta Wolaka
10/2019 – w sprawie możliwości zabierania: płoci, wzdręgo, okoni i leszczy, złowionych metodą spławikową lub mormyszkę, podczas występowania pokrywy lodowej.
11/2019 – w sprawie zniesienia wymiaru ochronnego dla płoci przeznaczonych do połowu na żywca oraz fileta, jednocześnie ustalając limit do 5 płoci dziennie do w/w użytku.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Cały protokół ze Zgromadzenia Członków jest dostępny do wglądu w Zarządzie Stowarzyszenia.