Kontynuacja walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia

Witam.
Zebranie odbędzie się 24 pażdziernika 2020.

Na obecną chwilę szukamy jeszcze lokalu,szkoła oraz kilka innych osób odmówiło nam ze względu na panującego wirusa.Więc prośba do kolegów o pomoc w szukaniu lokalu pod zebranie.
Poniżej porządek zebrania

1. Otwarcie i kontynuacja Walnego Zebrania z dnia 18 stycznia br
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2019.
7. Głosowanie nad wnioskami, które wpłynęły do Zarządu w roku bieżącym
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9.Zamknięcie Walnego Zebrania.

Comments