Łowisko

Stawy Cietrzewia – zespół czterech sztucznych zbiorników wodnych (glinianek) zlokalizowanych na terenie Włoch, pomiędzy ulicami Cietrzewią, Zbocze, Pana Tadeusza, Dukatową i Konewki, o powierzchni 8,1 ha. Stawy te powstały na skutek wydobycia gliny na potrzeby okolicznych cegielni. Stąd popularna nazwa obiektu Glinianki. Po zaprzestaniu wydobycia gliny teren ten był wykorzystywany do przechowywania lodu w okresie letnim, tak zwane lodownie. Po zaprzestaniu eksploatacji obiektu zostały one zalane wodą i otrzymały dzisiejszy wygląd.

Stawy nie były zagospodarowane i stanowiły ostoję dzikiej przyrody o charakterze wodnym mimo wykorzystywania ich do odprowadzania ścieków z pobliskiej zajezdni autobusowej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku teren stawów został zagospodarowany, stworzono alejki, tereny zabaw dla dzieci. Zaprzestano spuszczać nieczystości. Obecnie jest to jedno z atrakcyjniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców Starych Włoch.

Ciekawostki

  • Stawy posiadają obiegowe nazwy własne. Największy zbiornik wodny to „Ocean”, łączący się z nim poprzez bród w północnej części, mniejszy staw zlokalizowany przy ul. Cietrzewia nazywany jest „Szkolnym” z racji na sąsiedztwo zabudowań Szkoły Podstawowej nr 94.  W części południowej znajdują się dwa kolejne stawy. Większy to „Karpiówka”, a jego północna część oddzielona półgroblą to „Balijka”.
  • Stawy osnute są legendami o ich bardzo dużej głębokości i zatopionych w nich pojazdach. Prace rekultywacyjne prowadzone w latach dziewięćdziesiątych nie potwierdziły tych opowieści. Opowieści te można zakwalifikować do tzw. legend miejskich. Nurkowanie przeprowadzone w 2012 roku ujawiniło wypłycenie akwenu do 9,5 metra oraz brak zatopionych pojazdów.

Źródło: Google Maps.