Składki

SKŁADKI NA ROK 2018 BĘDĄ  PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA W SKLEPIE WĘDKARSKIM MULTIFISHING PRZY UL.JUTRZENKI 156 W E.LECLERC-JEROZOLIMSKIE
OD DNIA 27.12.2017 r.

UCHWAŁA Nr. 1/2016 r.O WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO ,,STAWY CIETRZEWIA”

Zebrani w dniu 06.02.2016 r. w Warszawie na zebraniu podejmują uchwałę o wysokości składek członkowskich na 2016 rok stowarzyszenia ,,Stawy Cietrzewia” w wysokości:
Wpisowe 50 zł.
Składka członkowska 150 zł.
Składka za wędkowanie na wodach stowarzyszenia dla osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu 200 zł.
Opłata dzienna za wędkowanie na wodach stowarzyszenia 1dzień -25zł

Na zebraniu obecnych było 23 osoby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

UCHWAŁA Nr. 2/2016 r.O OPŁACIE WPISOWEJ

Zebrani w dniu 06.02.2016 r. w Warszawie na zebraniu podejmują uchwałę o opłacie wpisowej:
Jeśli członek stowarzyszenia Stawy Cietrzewia nie opłaci składki członkowskiej za dany rok do dnia 31.03. każdego roku,zostaje wykreślony z listy członków stowarzyszenia. Po tym terminie aby ponownie wstąpić w poczet członków stowarzyszenia zobowiązany jest uiśćić oprócz składki członkowskiej,opłatę wpisową.

Na zebraniu obecnych było 23 osoby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.