Zaproszenie na Walne Zgromadzenie członków 14 kwietnia 2019

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego Stawy Cietrzewia

Zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo
–wyborcze które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr. 92 mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Cietrzewia 22a.
Termin spotkania to Niedziela 14 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:00 w pierwszym terminie , w razie braku kworum o godz.9:15 w drugim terminie.

Zarząd Stowarzyszenia

Comments